Welkom

Welkom op de website van Stichting Noodhulp Lansingerland. Het komt in Lansingerland incidenteel voor dat inwoners van de gemeente in een acute noodsituatie terecht zijn gekomen waarbij hulp op zeer korte termijn noodzakelijk is. De voorliggende wettelijke voorzieningen zijn dan niet afdoende en/of tijdig beschikbaar. In overleg met de gemeente is nagegaan of voldoende draagvlak aanwezig is om een Noodfonds op te richten. Gezinnen of individuen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen kunnen zodoende op een adequate manier hulp verkrijgen. Dat onderzoek heeft geleid tot een vraag aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties om mee te helpen dit fonds op te richten. Met name kerkelijke organisaties uit heel Lansingerland en 3B Wonen hebben hierop positief gereageerd. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Noodhulp Lansingerland op vrijdag 24 mei 2013.