Stichting Noodhulp Lansingerland

Stichting Noodhulp Lansingerland verleent financiële steun bij urgente financiële probleemsituaties van huishoudens in gemeente Lansingerland.

Oprichting van de stichting

Het komt in Lansingerland incidenteel voor dat inwoners van de gemeente in een acute noodsituatie terecht komen waarbij hulp op zeer korte termijn noodzakelijk is. De voorliggende wettelijke voorzieningen zijn dan niet afdoende en/of tijdig beschikbaar.

In overleg met de gemeente is nagegaan of voldoende draagvlak aanwezig is om een Noodfonds op te richten. Gezinnen of individuen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen kunnen zodoende op een adequate manier hulp verkrijgen.

Het onderzoek heeft geleid tot een vraag aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties om mee te helpen dit fonds op te richten. Met name kerkelijke organisaties uit heel Lansingerland en 3B Wonen hebben hierop positief gereageerd. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Noodhulp Lansingerland op vrijdag 24 mei 2013.

 

Over de stichting

De doelstelling van Noodhulp Lansingerland is om met een financiële bijdrage tot steun te zijn bij urgente probleemsituaties van Lansingerlandse huishoudens. Voorwaarde is dat wettelijke regelingen en voorzieningen niet of niet in afdoende mate voorzien in de gevraagde financiële hulp.

Meer informatie 

Lees meer...

Contactinformatie

Stichting Noodhulp Lansingerland
Lansingerland, Zuid-Holland
info@noodhulplansingerland.nl