Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het bestuur is een aantal keer in het boekjaar bijeengekomen en heeft gedurende het jaar meerdere verzoeken tot noodhulp ontvangen. Het huishoudelijk reglement is door het bestuur vastgelegd. Hierin staat vermeld dat de noodhulp bedoeld is voor:

• Inwoners Lansingerland met acute noodsituatie
• Financiële hulp is op korte termijn nodig
• Voorliggende wettelijke voorzieningen zijn niet of niet tijdig beschikbaar
• Eenmalige hulp
• Onderbouwende rapportage en plan van aanpak zijn beschikbaar
• Maximaal € 750,-

In het kader van AVG is privacy beleid vastgesteld door het bestuur.

De Stichting Noodhulp Lansingerland heeft de ANBI status.

Downloads