Doelstelling

De doelstelling van de stichting is door middel van een financiële bijdrage tot steun te zijn bij urgente financiële probleemsituaties van Lansingerlandse huishoudens. Voorwaarde is dat wettelijke regelingen en voorzieningen niet of niet in afdoende mate voorzien in de gevraagde financiële hulp.

Een hulpverlenende instantie vraagt door middel van een aanvraagformulier en een hulpplan aan de gemeente Lansingerland een bedrag voor een cliënt die acute hulp nodig heeft. Binnen een aantal dagen wordt deze hulpvraag getoetst en indien positief beantwoord wordt aan het fonds gevraagd het bedrag over te maken op de rekening van de hulpverlenende instantie. De hulpverlener zorgt voor de verdere afhandeling en concretisering van de hulpvraag. Personen kunnen dus niet rechtstreeks een verzoek doen aan de gemeente; dit moet altijd gebeuren door een hulpverlenende instantie zoals Stichting Kwadraad, Stichting Welzijn Lansingerland, Plangroep schuldhulpverlening Lansingerland etcetera.