Noodhulpverlening

Noodhulpverlening verloopt altijd via een hulpverlenende instantie die een aanvraag moet indienen bij de gemeente. Dit betekent dat personen dus niet rechtstreeks een noodhulpverzoek kunnen neerleggen bij de gemeente.

Wanneer de hulpvraag wordt geaccepteerd wordt aan het fonds gevraagd het bedrag over te maken aan de hulpverlenende instantie, die de afhandeling verzorgt.